Obuka tehničkih lica

Plan i program obuke odnosi se na obučavanje tehničkih stručnjaka korisnika za izvršavanje zadataka u oblasti vibrodijagnostike,kao i permamanentno usavršavanje RoTech stručnjaka na ovom polju. Obuka obuhvata sledeca poglavlja :

 

1. Vibracije u dijagnostici tehničkih sistema

2. Izvori vibracija

3. Parametri vibracija

4. Metode i norme za procenu

5. Instrumenti za merenje i analizu (senzori i uređaji)

6. Pregled relevantnih standarda

7. Definisanje dozvoljenih nivoa vibracija

8. Izbor mernih tačaka

9. Analiza rezultata i procena stanja

10. Izrada izveštaja