RoME 2000

Univerzalna merna elektronika za RoTech balans mašine.

arhitektura

 • pentium platforma;
 • tastatura, track ball, printer;
 • RoTech blok za kondicioniranje signala;
 • memorijski medium SolidState HD (2GB);

sofware

 • embeded windows XP, LabView;

ulaz

 • 2 kanala piezoelektrični senzor;
 • 3 digitalne linije za enkoder ili foto ćeliju;

izlaz

 • printer HP 1006;

funkcije

 • digitalni unos parametara i memorisanje konfiguracija;
 • zadavanje tolerancije (ISO 1940);
 • elektronska kalibracija;
 • arhiviranje rezultata;
 • formiranje / štampanje izveštaja;
 • merni moduli:
  • oscilografsko praćenje izvornih signala;
  • numerički i grafički prikaz neuravnoteženosti;
  • auto detekcija greške tokom merenja;
  • poseban prikaz sumarnog vektora neuravnoteženosti;