RoTo Balance

Roto Balance je ručni prenosni, baterijski uređaj namenjen za elementarnu vibrodijagnostiku i uravnotežavanje na terenu uz mogućnost nadzora kompleksnih postrojenja i arhiviranje mernih zapisa.

Tip je višenamenskog uređaja koji ima sledeće funkcije:

 • RMS – merenje nivoa ukupnih vibracija (ISO 10816);
 • osnovnu spektralnu analizu;
 • određivanje vektora neuravnoteženosti i praćenje stanja ležajeva;
 • merenje broja obrtaja;
 • beskontaktno merenje temperature;
 • bežični prenos podataka Blutooth komunikacijom;

Oblast primene:

 • Održavanje rotacione opreme (ventilatori, el. motori, pumpe, kompresori, mlinovi, separatori, centrifuge, duvaljke...);
 • Vibro-analiza složenijih sistema;

Prednosti uređaja:

 • Jednostavna obuka od par sati;
 • Lak za učenje i korišćenje;
 • Univerzalnost primene;

 

video-player